Behoud de rust in onze Vlaamse dorpen!

Als Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen roepen we dorpsbewoners, lokale besturen en de Vlaamse Overheid op om dit jaar nog werk te maken van ingrijpende veranderingen om het leven in de dorpen na de coronapandemie aangenaam te houden.

We zagen hoe verkeersluw Vlaamse dorpen werden in coronatijden en hoe de openbare ruimte ineens weer van de dorpsbewoners was. We vragen lokale besturen en bij uitbreiding de Vlaamse Overheid om van het momentum gebruik te maken en deze ingrijpende veranderingen in de dorpen ook na de coronapandemie te behouden. Bijkomend voordeel is dat de zwakke weggebruiker zich weer veilig kan voelen in het verkeer. Bovendien kunnen de maatregelen de heropbloei van de lokale economie in dorpen bewerkstelligen.

We vragen de besturen daarom om net als de voorbije maanden de volgende zaken te stimuleren die alle ten goede komen van de leefbaarheid in de dorpen:
– telewerk (van thuis uit)
– lokale voedselvoorziening
– lokale economie
– de aanleg van veilige en brede voet- en fietspaden en fietsstraten
– de uitbreiding van het aanbod aan openbaar vervoer
– het weren van vrachtvervoer uit de dorpskernen
– meer vrachtvervoer over het spoor en de waterwegen (i.s.m. de daartoe bevoegde instanties)

Verder zijn we er ons van bewust dat ook het gedrag van de dorpeling moet veranderen om de gewenste resultaten te bereiken.
We verzoeken de besturen dan ook om meer op gedragsverandering van burgers in te zetten.
Tot slot vragen we dat lokale besturen de participatieve samenwerkingen met hun dorpsraden/bewonersplatformen ook in post-coronatijden voortzetten.