Inspiratiedag

Inspiratiedag en uitreiking GoeBezig-prijzen
zaterdag 16 oktober 2021 in OC De Kettinghe te Heffen (Mechelen)

Programma
* Onthaal met een drankje
* Ben Van Essen van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen over hoe ze in Nederland werken
rond eenzaamheid, dienstverlening, basisbereikbaarheid en kwaliteitsvol inrichten van de
publieke ruimte
* Uitwisseling
* Plenum
* Toespraak eregast
* Uitreiking GoeBezig-prijzen
* Netwerkmoment