GoeBezig-wedstrijd 2021

Naar goede gewoonte willen wij ook in 2021 rolmodellen voor leefbare dorpen of plattelandsbuurten naar voren schuiven. Burgergroepen én Lokale Besturen die zich hiervoor inzetten, zetten wij graag in de kijker met de jaarlijkse uitreiking van onze GoeBezig-Prijzen.  

Dit jaar verkozen onze ledengroepen het wedstrijdthema: 
kwalitatief inrichten van de publieke ruimte via een participatief proces en in samenwerking met burgers, andere burgergroepen of het lokaal bestuur.  

Stel u kandidaat en sleep de GoeBezig-prijs 2021 in wacht. 
De criteria die bij deze wedstrijd van toepassing zijn (en die de jury nauwlettend in het oog zal houden bij haar beoordeling), alsook de administratieve richtlijnen, zijn in het deelnameformulier voor lokale besturen en bewonersgroepen te lezen. 

De uitreiking van de prijzen vindt plaats tijdens de inspiratiedag op zaterdag 16 oktober 2021
in OC De Kettinghe in Heffen (Mechelen).