Vorming burgerparticipatie

Bewonersgroepen (zoals dorpsraden, dorpsteams, bewonersplatformen) winnen aan belang daar waar een gemeente ineens groter wordt. Ze kunnen er mee voor zorgen dat de aandacht van het lokaal bestuur voor het dorp of de wijk niet verslapt.

  • Welke specifieke rol kunnen bewonersgroepen spelen in een groter wordende gemeente of na een fusie van gemeenten?
  • Hoe onderhoud je als bewonersgroep een goede relatie met het lokaal bestuur na een fusie of aantreden van een nieuwe coalitie?
  • Hoe blijft het lokaal bestuur voeling houden met de dorpsbewoners?
  • Hoe kunnen lokaal bestuur én bewonersgroepen samenwerken rond de leefbaarheid van de dorpen en wijken?

Je komt het te weten tijdens een uitwisselingsavond op maandag 9 mei 2022.
Tony Vermeire (burgemeester van Lievegem) leidt de avond in. Nadien is er tijd voor vraagstelling en uitwisseling.

19.15 u.: welkom
19.30 u.: start
21.00 u.: einde

We organiseren deze vorming via Microsoft Teams. Ze is toegankelijk voor zowel burgers, leden van bewonersgroepen als leden en medewerkers van lokale besturen of van middenveldorganisaties.

Deelnemen is gratis, maar inschrijven vóór zaterdag 7 mei via deze link is wel verplicht.
Na inschrijving ontvang je kort voor de uitwisseling de link om deel te nemen.