Droef nieuws

Zaterdag 30 april is Ludo Steemans (71) plots overleden. Hij was de voorzitter van Dorpsraad Bolderberg (Heusden-Zolder). Hij verzorgde ook de teksten voor de website van Bolderberg en de nieuwtjes op de sociale media. Ludo was zo begaan met Bolderberg dat hij zich, samen met Roger Philtjens, inzette voor een betere toekomst voor Bolderberg via onze koepelorganisatie, waar ze trouwe deelnemers waren aan de inspiratiedagen, vormingen en uitwisselingen.
Tijdens onze Inspiratiedag op zaterdag 23 april sprak hij nog vol passie over de dorpsraad en de plannen in Bolderberg en Heusden-Zolder. Zijn overlijden is een groot verlies, in de eerste plaats voor zijn familie, maar bij uitbreiding ook voor Dorpsraad Bolderberg, gemeente Heusden-Zolder en de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen. We nemen dankbaar maar bedroefd afscheid van Ludo.


Het bestuur en de medewerkers van de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen.