Dorp-Kern-Gezond

Logo Gezond+, Bos+ en Regionaal Landschap Meetjesland startten op 1 januari het nieuwe LEADER-project Dorp-Kern-Gezond. Met dit project willen ze de leefbaarheid van dorpskernen verhogen. Leefbare dorpskernen zijn kernen waar mensen graag wonen, zich betrokken voelen bij de uitbouw van lokale initiatieven en de lokale economie ondersteunen. Met dit project brengen ze de open, multifunctionele … Lees meer

Digitaal vormingsmoment rond burgerparticipatie

Digitaal vormingsmoment rond burgerparticipatie Donderdag 10 juni (14.00 tot 16.00 u.)Organisatie: VVDB i.s.m. SchakelVoornamelijk gericht tot lokale besturen (zowel mandatarissen als ambtenaren), maar ook voor geïnteresseerde burgers.Zowel de Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen als Schakel (werking onder de Stichting Lodewijk de Raet) hebben een boontje voor BURGERPARTICIPATIE. Beide werkingen nodigen u uit voor een digitaal vormings- en inspiratiemoment in 3 delen:*Koen Steuperaert (SCHAKEL) … Lees meer

Rapport zorgzame buurt

Een zorgzame buurt, waar mensen zorg dragen voor elkaar: een mooi doel, maar het komt niet vanzelf. Buurtbewoners, verenigingen, lokale besturen en professionele zorg- en welzijnsverstrekkers moeten er samen aan werken, op maat van hun buurt. Het Fonds Dr. Daniël De Coninck van de Koning Boudewijnstichting gelooft in de kracht van zorgzame buurten, ondersteunde 35 … Lees meer

Projectoproep Leader Oost-Vlaanderen

De Plaatselijke Groepen van de regio’s Grensregio Waasland, Meetjesland en Vlaamse Ardennen lanceerden op 12 maart een oproep voor LEADER-projecten. Daarnaast wordt er een tweede oproep gelanceerd met de ongebruikte middelen van de afgelopen programmaperiode 2014-2020. Er zijn een aantal beperkingen aan deze oproep:De goedgekeurde projecten lopen 1,5 jaar. Ze gaan van start op 1 januari 2022 … Lees meer

Op apero of thee bij de VVDB!

We willen als Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen (VVDB) de signalen uit jouw dorp opvangen én koppelen aan de mening van andere dorpelingen. Daarom starten we eind april met informele momenten, losse babbels, ongedwongen uitwisselingen met bewoners uit verschillende dorpen over de dienstverlening in jouw dorp en hoe de pandemie inwerkt op de verbinding tussen de dorpsbewoners. … Lees meer