Kinder- en jongerenparticipatie

Heel wat van onze ledengroepen, maar ook andere Vlaamse verenigingen, zitten met dezelfde vraag: ‘Hoe vinden we jongeren om onze groep te komen versterken?’ Over dit onderwerp en hoe je kinderen en jongeren kan betrekken in de werking van een groep of vereniging gaat de laatste onlinevorming van dit jaar.Op donderdag 8 december van 19.30 … Lees meer

Uitwisseling burgerparticipatie

Bewonersgroepen zoals bewonersplatformen, dorpsraden, dorpsteams… winnen aan belang daar waar een gemeente groter wordt, bijvoorbeeld na een fusie. Ze kunnen er mee voor zorgen dat de aandacht van het lokaal bestuur voor het dorp of de wijk niet verslapt. Andy De Brabander deelt op donderdag 17 november 2022 zijn ervaringen vanuit Leefbaar Varsenare en de … Lees meer