De Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw informeert via de kennisdatabank.

Fusies van gemeenten? Interne staatshervorming? Vlaams plattelandsbeleid? Voeling houden met uw dorp? O-V dorpsbelangen informeert in de kennisdatabank over deze onderwerpen.

Het kwam nog maar net in de pers en de Oost-Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen vzw informeert u erover. In haar kennisdatabank probeert ze duidelijk uit te leggen hoe het Vlaams plattelandsbeleid ontstond. Wat betekent de interne staatshervorming en welke gevolgen heeft dit voor de lokale besturen? En hoe zit het nu met die fusies van gemeenten? Maar ook vindt u manieren om de sociale cohesie in uw dorp te versterken. Hoe behoudt u voeling met uw dorp?

Heeft u nog vragen of voorstellen van thema’s die u behandeld wilt zien in de kennisdatabank? Laat het niet ons te contacteren via info@dorpsbelangen.be.

 

De volgende vergadering kaart de raad van bestuur het thema fusie van gemeenten aan.