Projectoproep van de Koning Boudewijnstichting wil digitale kloof dichten.

Close the Gap wil in het kader van PC Solidarity, haar Belgische activiteitenluik, de digitale kloof in België verder helpen te dichten door hoogwaardige gebruikte computers ter beschikking te stellen en hierdoor de toegang tot technologie van bepaalde doelgroepen te vergemakkelijken. De  klemtoon ligt op het verhogen van de kansen tot tewerkstelling voor kansarme groepen. Organisaties of  verenigingen die kansarme mensen, … Meer lezenProjectoproep van de Koning Boudewijnstichting wil digitale kloof dichten.